اشتغال و توسعه از محل 1٪ فروش

از یک میلیون خرید شما، 10 هزار تومان صرف سرمایه گذاری جدید میگردد...
با ما همراه شوید

شرکت فرآیند انرژی

شرکت فرآیند انرژی با هدف طراحي ، اجرا سيستم هاي تصفيه آب و پساپ هاي خانگي و صنعتي و همينطور تهيه و تامين ،تولید مواد اولیه شیمیایی تصفیه آب تاسیس گردید. در مدت زمانی که از فعالیت این شرکت می گذرد, ضمن بهره مندی از امکانات دفاتر خارج از کشور, همکاری خوبی با شرکتهای صاحب نام و برتر اروپایی و آسیایی در عرصه تولید و تامین مواد شیمیایی داشته است.

شرکت فرآیند انرژی به منظور بومی سازی تولید، از تواناییهای بالقوه کشور بخصوص همکاری متخصصین و دانش آموختگان برتر  کشور و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در راستای تحقق توسعه فناوری در حوزه تولید مواد شیمیایی استفاده نموده است.

این شرکت با رویکرد ارتقاء فعالیتش در عرصه مواد شیمیایی مصرفی در صنایع آب و تصفیه آب و پساب زیر مجموعه ای از شرکت را به این امر اختصاص  داده است.

تامین و تهیه انواع فرآورده های شیمیایی مصرفی در تصفیه آب و پسابهای  صنعتی و آشامیدنی ، برج های خنک کننده سیستم باز و بسته ، بویلرها ، سیستمهای نمکزدایی و اسمز معکوس  و گندزدایی و تصفیه بیولوژیکی را شامل می شود.

شرکت فرآیند انرژی در زمینه توسعه تکنو لوژی های نوین تصفیه آب و پساب از جمله در زمینه طراحی و ساخت دستگاههای تصفیه و شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس به دستاوردهای قابل ملاحظه ای در پروژه های بزرگ آب و پساب صنایع مهم کشور  مانند نفت و گاز و پتروشیمی نیروگاهی ، فولاد و ... دست یافته است.