اصول مقابله با نشت آلودگی های نفت در محیط زیست - قسمت چهارم


اصول مقابله با نشت آلودگی های نفت در محیط زیست - قسمت چهارم

 

روشهای پاکسازی آلودگی های نفتی نشت یافته در آب

2. روش­های شیمیایی پاکسازی

1.2. استفاده از پخش­کننده‏ها

Dispersants

حذف نفت شناور از سطح آب و توزیع آن در ستون آب  به منظور کاهش اثرات آلودگی بر نقاط ساحلی و   اکوسیستم­های سطح آب

آب­های آزاد و رودخانه­های بزرگ، هنگامی که اثرات وجود آلودگی در سطح شدیدتر از وجود آن در ستون آب است

کاهش اثرات سطحی آلودگی

افزایش اثرات آلودگی بر ارگانیزم­های حیاتی ستون آب،

 اثرات بسیار مخرب در آب­های کم عمق

2.2. استفاده از جداکننده‏ها

Emulsion-Treating Agent

جلوگیری از مخلوط شدن آب و مواد نفتی وشکل­گیری امولسیون

هنگامی که تشکیل مخلوط آب و مواد نفتی سبب کاهش کارایی اسکیمرها شود

افزایش کارایی اسکیمرها، مناسب برای جداسازی آب از مواد نفتی در شرایط محدودیت مخازن نگهداری مواد

از اثرات زیست­محیطی اطلاعاتی در دست نیست

3.2. استفاده از مواد ویسکو الاستیک

Visco-elastic agent

افزایش خاصیت ویسکوالاستیسیته به وسیله ژله­ای کردن مواد نفتی شناور و افزایش نرخ کف­گیری توسط اسکیمرها

برای بازیافت نفت از مخلوط جمع شده، استفاده در محیط­زیست توصیه نمی شود.

افزایش سرعت اسکیمرها

برای مواد نفتی سنگین و غلیظ توصیه نمی­شود، آسیب به پوشش گیاهی و حیات وحش،  خفگی ارگانیسم­های حیاتی

4.2. استفاده از مواد یکپارچه­ساز

Herding agent

دور کردن مواد نفتی از نقاط حساس

آب­های راکد،

جمع‏آوری مواد نفتی در سطوح کم و ضخامت زیاد

افزایش سرعت و کارایی عملیات پاکسازی

مسمومیت ارگانیسم­های سطح آب،

نامناسب برای آب­های کم عمق،

مناطق ماهی­گیری و جریان­های سریع

5.2. استفاده از جامد کننده­ها

Solidifiers

تغییر وضعیت فیزیکی مواد نفتی از مایع به جامد به منظور کاهش اثرات مواد نفتی بر سواحل

تمامی منابع آبی

مواد تشکیل شده نامحلول بوده و سمیت کمی برای محیط های آبی دارند

مواد استخراج نشده ازآب در طولانی مدت اثرات نامطلوبی خواهد داشت

6.2. استفاده از موادتمیزکننده سواحل

Shoreline Cleaners

افزایش کارایی پاکسازی مواد نفتی از لایه­های آلوده شده

در تمام محیط­هایی که امکان شستشوی مواد نفتی با فشار زیاد آب وجود داشته باشد،

مناسب برای هنگامی که کارایی عملیات شستشو با فشار زیاد کاهش یافته باشد

نامناسب برای مواردی که بار رسوبی بستر زیاد بوده یا در مجاورت تالاب ها و سواحل حساس

3. روش­های بیولوژیکی پاکسازی

1.3. غذارسانی به میکروب­ها

Nutrient Enrichment

افزایش سرعت تجزیه میکروبی مواد نفتی از طریق اضافه کردن مواد مغذی مانند نیترات و فسفات

در آب­های پُرعمق

آسیب زیست­محیطی کم

عدم کارآیی در ضخامت­های زیاد لکه نفتی  در آب­های محدود در صورت باقی ماندن مواد مغذی، منبع آبی دچار تغذیه­گرایی و مسمومیت
می­شود.

2.3. پخش میکروب در محیط

Natural Microbe Seeding

افزایش سرعت تجزیه میکروبی از طریق اضافه کردن میکروب­های زنده

در آب­های پُرعمق

آسیب زیست­محیطی کم

در ضخامت های زیاد لکه نفتی کارایی نخواهد داشت، در آبهای محدود در صورت باقی ماندن مواد مغذی، منبع آبی دچار تغذیه گرایی و مسمومیت خواهد شد

 

 

 

اثرات روش­هاي پاسخ فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي در محیط رودخانه ­ها بر روی چهار نوع ماده نفتي در جداول زیر خلاصه شده است.

 

اثر روش­های پاسخ آلودگی ناشی از  محصولات بنزینی در محیط­های آبی

 

                         محیط­های آبی

 

روش پاسخ

آب­های آزاد

رودخانه­های بزرگ

دریاچه­ها و مخازن کوچک

رودخانه­های کوچک/نهرها

روش­های پاسخ فیزیکی

1. بازیافت طبیعی

الف

الف

الف

الف

2. بوم­گذاری-انحراف یا خروج مواد نفتی

-

-

-

-

3. بوم­گذاری- مهار و محصور کردن مواد نفتی

الف

الف

الف

الف

4.سرباره­گیری

-

-

-

الف

5.سدها/خاکریزها

-

-

-

ب

6. جمع­آوری فیزیکی

ب

ب

ج

ب

7. حذف/پاکسازی دستی ماده نفتی

-

-

-

-

8. حذف مکانیکی مواد نفتی

-

-

-

-

9. جاذب­ها

-

-

-

-

10. مکش

-

-

-

-

11. خارج کردن نخاله­های آغشته به مواد نفتی

-

-

-

-

12. اصلاح رسوبات

-

-

-

-

13. حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی

-

-

-

-

14. سوزاندن در محل

-

-

ب

ج

15. شسته شدن با آب

-

-

-

-

16.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

17.آب­پاشی با فشار زیاد (آب سرد)

-

-

-

-

18.آب­پاشی با فشار کم (آب گرم)

-

-

-

-

19.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

20.پاکسازی با بخار

-

-

-

-

21. ماسه­پاشی

-

-

-

-

روش­های پاسخ شیمیایی

1. پخش­کننده­ها

د

د

د

د

2.عوامل امولسیون­سازی

-

-

-

-

3.عوامل ویسکوالاستیک

-

-

-

ب

4.عوامل جمع­کننده

د

د

ب

د

5. جامدکننده­ها

د

د

د

ب

روش­های پاسخ بیولوژیکی

1.غنی­سازی غذایی (به کمک ریزمغذی­ها)

-

-

-

-

2. پخش میکروب طبیعی

-

-

-

-

 

 

 

 

اثر روش­های پاسخ آلودگی ناشی از  مواد گازوییلی و نفت خام سبک در محیط­های آبی

 

                                  محیط­های آبی

روش پاسخ

آب­های آزاد

رودخانه­های بزرگ

دریاچه­ها و مخازن کوچک

رودخانه­های کوچک/نهرها

روش­های پاسخ فیزیکی

1. بازیافت طبیعی

الف

الف

الف

الف

2. بوم­گذاری

الف

الف

الف

الف

4.سرباره­گیری

الف

الف

الف

الف

5.سدها/خاکریزها

-

-

-

الف

6. جمع ­آوری فیزیکی

ب

ب

ب

ب

7. حذف/پاکسازی دستی ماده نفتی

-

-

ج

ج

8. حذف مکانیکی مواد نفتی

-

-

-

-

9. جاذب­ها

-

-

-

-

10. مکش

-

-

-

-

11. خارج کردن نخاله­ها

-

-

-

-

12. اصلاح رسوبات

-

-

-

-

13. حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی

-

-

-

-

14. سوزاندن در محل

-

-

ب

ج

15. شسته شدن با آب

-

-

-

-

16.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

17.آب­پاشی با فشار زیاد (آب سرد)

-

-

-

-

18.آب­پاشی با فشار کم (آب گرم)

-

-

-

-

19.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

20.پاکسازی با بخار

-

-

-

-

21. ماسه­پاشی

-

-

-

-

روش­های پاسخ شیمیایی

1. پخش­کننده­ها

د

د

د

د

2.عوامل امولسیون­سازی

-

-

-

-

3.عوامل ویسکوالاستیک

-

-

-

ب

4.عوامل جمع­کننده

د

د

ب

د

5. جامدکننده­ها

د

د

د

ب

روش­های پاسخ بیولوژیکی

1.غنی­سازی غذایی (به کمک ریزمغذی­ها)

-

-

-

-

2. پخش میکروب طبیعی

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

اثر روش­های پاسخ آلودگی ناشی از  مواد نفت خام سنگین در محیط­های آبی

 

                          محیط­های آبی

روش پاسخ

آب­های آزاد

رودخانه­های بزرگ

دریاچه­ها و مخازن کوچک

رودخانه­های کوچک/نهرها

روش­های پاسخ فیزیکی

1. بازیافت طبیعی

ب

ج

ج

ج

2. بوم­گذاری

الف

الف

الف

الف

4.سرباره­گیری

الف

الف

الف

الف

5.سدها/خاکریزها

-

-

-

الف

6. جمع­آوری فیزیکی

ب

ب

ب

ب

7. حذف/پاکسازی دستی ماده نفتی

ب

ب

ج

ب

8. حذف مکانیکی مواد نفتی

ب

ب

ج

ج

9. جاذب­ها

ب

ب

الف

الف

10. مکش

الف

الف

الف

الف

11. خارج کردن نخاله­ها

-

ب

ب

ب

12. اصلاح رسوبات

-

-

-

-

13. حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی

ب

ب

ب

ب

14. سوزاندن در محل

الف

ب

ب

ب

15. شسته شدن با آب

-

-

-

-

16.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

17.آب­پاشی با فشار زیاد (آب سرد)

-

-

-

-

18.آب­پاشی با فشار کم (آب گرم)

-

-

-

-

19.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

20.پاکسازی با بخار

-

-

-

-

21. ماسه­پاشی

-

-

-

-

روش­های پاسخ شیمیایی

1. پخش­کننده­ها

ب

ج

د

د

2.عوامل امولسیون­سازی

-

-

-

-

3.عوامل ویسکوالاستیک

-

-

-

-

4.عوامل جمع­کننده

-

-

-

-

5. جامدکننده­ها

-

-

-

-

روش­های پاسخ بیولوژیکی

1.غنی­سازی غذایی (به کمک ریزمغذی­ها)

ه

ه

ه

ه

2. پخش میکروب طبیعی

ه

ه

ه

ه

 

 

 

 

 

اثر روش­های پاسخ آلودگی ناشی از  نفت رده متوسط ومحصولات میانه در محیط­های آبی

 

                                  محیط­های آبی

روش پاسخ

آب­های آزاد

رودخانه­های بزرگ

دریاچه­ها و مخازن کوچک

رودخانه­های کوچک/نهرها

روش­های پاسخ فیزیکی

1. بازیافت طبیعی

ب

ب

ج

ج

2. بوم­گذاری

الف

الف

الف

الف

4.سرباره­گیری

الف

الف

الف

الف

5.سدها/خاکریزها

-

-

-

الف

6. جمع­آوری فیزیکی

ب

ب

ب

ب

7. حذف/پاکسازی دستی ماده نفتی

-

ب

ج

ج

8. حذف مکانیکی مواد نفتی

-

ب

ج

ج

9. جاذب­ها

ب

ب

الف

الف

10. مکش

الف

الف

الف

الف

11. خارج کردن نخاله­ها

-

ب

ب

ب

12. اصلاح رسوبات

-

-

-

-

13. حذف گیاهان آغشته به مواد نفتی

ب

ب

ب

ب

14. سوزاندن در محل

الف

ب

ب

ب

15. شسته شدن با آب

-

-

-

-

16.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

17.آب­پاشی با فشار زیاد (آب سرد)

-

-

-

-

18.آب­پاشی با فشار کم (آب گرم)

-

-

-

-

19.آب­پاشی با فشار کم (آب سرد)

-

-

-

-

20.پاکسازی با بخار

-

-

-

-

21. ماسه­پاشی

-

-

-

-

روش­های پاسخ شیمیایی

1. پخش­کننده­ها

ب

ج

د

د

2.عوامل امولسیون­سازی

ب

ب

ه

ه

3.عوامل ویسکوالاستیک

ب

ب

ب

ب

4.عوامل جمع­کننده

ب

د

ب

د

5. جامدکننده­ها

ب

ب

ب

ب

روش­های پاسخ بیولوژیکی

1.غنی­سازی غذایی (به کمک ریزمغذی­ها)

ه

ه

ه

ه

2. پخش میکروب طبیعی

ه

ه

ه

ه

 

 

 

  1.  ممكن است حداقل اثر نامطلوب را بر روي زيستگاه داشته باشد.
  2.  ممكن است مقداري اثر نامطلوب بر روي زيستگاه داشته باشد.
  3. ممكن است اثر نامطلوب محسوسي بر روي زيستگاه داشته باشد.
  4. ممكن است  بیشترين اثر نامطلوب را بر روي زيستگاه داشته باشد.
  5. اثر يا اثربخشي روش در اين زمان نمي­تواند مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

قسمت اول این مقاله را از اینجا بخوانید.

قسمت دوم این مقاله را از اینجا بخوانید.

قسمت سوم این مقاله را از اینجا بخوانید.

 

منابع:

www.Wstagcc.org
www.Worldwatercouncil.org
www.Awwa.org
www.Irwwa.com
 

0 نظر

ارسال نظر