اسید شویی چیلر جذبی - بخش دوم


اسید شویی چیلر جذبی - بخش دوم

اسید شویی چیلر جذبی - بخش دوم

 

در ادامه مقاله قبل, اسید شویی چیلر جذبی - بخش اول , به ادامه شرح مراحل و نحوه رسوب زدایی شیمیایی می پردازیم.

 

۶ - بعد از اینکه از آب بندی مطمین شدید و تست هیدرواستاتیک انجام شد, باید به اندازه اسید غلیظی که میخواهید به سیستم اضافه کنید آب تخلیه نمایید.

 

۷- رسوبات موجود حجم اشغال میکنند و ممکن است حین فرایند شستشوی شیمیایی به دلیل حل شدن در محلول, سیستم آب از دست بدهد. پس نیاز به افزودن آب پیدا خواهید کرد.

 

۸ - شیرهای ایزوله را در حین کار چک کنید زیرا ممکن است در مراحل اولیه به علت وجود رسوبات آب بند بوده باشند. و با حل شدن رسوبات از آب بندی خارج گردند و باعث از دست دادن محلول گردند.

 

۹ - اجازه دهید محلول رسوب زدا برای مدت مشخص با توجه به نوع و میزان رسوب سیرکوله گردد.

 

۱۰ - در طول مدت شستشوی رسوبات بایستی از فعال بودن (Active) محلول مطمین شوید. بدین منظور بایستی در چند مرحله میزان اسیدی بودن و دمای محلول کنترل گردد. همچنین تولید گاز (کف) و خروج آن از لوله برگشت به بشکه اسید نشانه خوبی از انجام واکنش شیمیایی است.

 

توصیه میکنیم حتما این فیلم مراحل اسیدشویی را مشاهده نمایید.

اسیدشویی چیلر جذبی - بخش اول را از این اینجا مطالعه کنید. 

اسیدشویی چیلر جذبی - بخش سوم را از این اینجا مطالعه کنید. 

 

مبحث مربوط به اسید شویی مبدل حرارتی را از دست ندهید !

0 نظر

ارسال نظر