اسید شویی چیلر جذبی - بخش سوم


اسید شویی چیلر جذبی - بخش سوم

اسید شویی چیلر جذبی - بخش سوم

 

در ادامه مقاله های اسید شویی چیلر - بخش اول و اسید شویی چیلر - بخش دوم , مراحل زیر باید انجام شود:

 

۱۱ - زمانی که محلول اسید وظیفه خود که رسوب زدایی است را انجام داد باید فرایند تخلیه (Flushing) انجام شود.

 

۱۲- با علم بر اینکه محلول اسیدی درون لوله ها باید به دلیل جلوگیری از خوردگی مس و عدم تخلیه اسید به محیط زیست خنثی گردد, از خنثی کننده ( در اینجا هیدروکسید سدیم ) استفاده میکنیم. و (PH) محلول را بالا به سمت خنثی می بریم. 

 

 

 

۱۳ - پس از خنثی کردن برای تخلیه , پمپ گردش آب را خاموش کرده و شیلنگ برگشت را درون لوله تخلیه یا گاتر قرار دهید.

 

۱۴ - شیلنگ آب تازه ای را درون بشکه قرار داده و مجددا پمپ را روشن نمایید.

 

۱۵ - به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه اجازه دهید آب تازه به سیستم تزریق گردد و از طرف دیگر آب سیستم خارج شود, تا زمانی که محلول خروجی از شیلنگ شفاف شود به این کار ادامه دهید.

 

۱۶ - طی فرایند خنثی سازی و شستشو با آب (PH) را کنترل نمایید که عدد آن در انتهای کار باید در محدوده ی خنثی قرار گیرد.

 

 

۱۷ - پس از اتمام مراحل فوق, ‌درب واترباکس چیلر را باز کنید و بررسی نهایی را انجام دهید تا از کیفیت اسیدشویی مطمین شوید.

 

۱۸ - و در آخر شیلنگ ها را جدا کنید,‌شیرهای مربوط به اسیدشویی را بسته و شیرهای آب تغذیه چیلر را در حالت سرویس قرار دهید.

 

۲۰ - پایان

 

توصیه میکنیم حتما ادامه فیلم مراحل اسیدشویی را مشاهده نمایید.

اسیدشویی چیلر جذبی - بخش اول را از این اینجا مطالعه کنید. 

اسیدشویی چیلر جذبی - بخش دوم را از این اینجا مطالعه کنید. 

 

مبحث مربوط به اسید شویی مبدل حرارتی را از دست ندهید !

0 نظر

ارسال نظر