مقاله رزین , مقاله حلال , مقاله اسید شویی ,‌ مقاله تصفیه آب و پساب ,‌ مقاله محیط زیست , مقاله پالایشگاه


اسید شویی ورق فلزی

اسید شویی ورق فلزی

ورق فلزی می تواند در هنگام نگهداری یا هنگام استفاده زنگ زده یا اکسید شود ، بنابراین اسید شویی ورق فلزی در بسیاری از موارد می تواند یک راه موثر باشد. در حالی که ماهیت ، ضخامت و محل قرارگیری فلز تعیین می کند که آیا اسید شویی یک روش درمانی مناسب است یا خیر ، در اینجا یک راهنمای گام به گام نحوه اسیدشویی ورق فلزی آورده شده است.

بزرگترین مشکلات زیست محیطی سال ۲۰۲۰

بزرگترین مشکلات زیست محیطی سال ۲۰۲۰

بحران آب و هوا با سرعت بی سابقه ای در حال گسترش است و ما برای آن آماده نیستیم. در حالی که بحران آب و هوا فاکتورهای زیادی دارد که در تشدید آن نقش دارند ، اما برخی از موارد توجه بیشتری نسبت به بقیه را جلب می کند. در اینجا برخی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی در طول زندگی ما آورده شده است.