انتشار کربن


انتشار کربن

انتشار کربن

در شکل زیر مشاهده میکنید:

کدام کشورها بیشترین انتشار کربن را دارند؟

کدام قاره بیشترین انتشار کربن را دارد؟

میزان انتشار کربن ایران چقدر هست؟

کدام کشورها توانسته‌اند بیشترین ثروت را از انتشار کربن‌شان تولید کنند؟

 

 

//تغییر اقلیم و آلودگی هوا

0 نظر

ارسال نظر