بزرگترین کارخانه تولید زغال سنگ در غرب آمریکا


بزرگترین کارخانه تولید زغال سنگ در غرب آمریکا

بزرگترین کارخانه تولید زغال سنگ در غرب آمریکا

انرژی ارزان تر از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و باد میخ آخر تابوت بود ، با این وجود تخریب برای بسیاری از کسانی که در منطقه ناواهو در محل کار این نیروگاه زندگی می کنند ، تلخ و شیرین است. 

این کارخانه تولید زغال سنگ در طول تاریخ خود صدها کارگر بومی را استخدام کرده است ، اما مقدار زیادی آلودگی را در هوای استنشاق شده توسط مردم ناواهو و هوپی پخش کرده است.

 زمینهایی که قبلاً توسط تاسیسات اشغال شده بود ، به حالت اولیه خود بازگردانده و به مردم آن منطقه تحویل داده و قبایل ناواهو و هوپی به آینده ای با انرژی پاک وحفاظت از محیط زیست امیدوارند.

فیلم زیر را مشاهده نمایید:

بزرگترین کارخانه تولید زغال سنگ در غرب آمریکا

0 نظر

ارسال نظر