آلودگی نوری در حال رساندن آخرالزمان حشرات است


 آلودگی نوری در حال رساندن آخرالزمان حشرات است

 آلودگی نوری 

آلودگی نوری در حال رساندن آخرالزمان حشرات است. اما قانون جدید ممنوعیت نور افکن روشن و کم نور شدن چراغ های خیابان می تواند وقفه ای بسیار لازم به حشرات بدهد.

سیستم غذایی جهانی و گونه های جانوری ما به حشرات متکی هستند، اما ٪۴۰ از جمعیت حشرات جهان در حال کاهش است.

آلودگی نوری و نور مصنوعی یکی از عوامل کاهش حشرات همراه با از بین رفتن زیستگاه، تغییر آب و هوا و آلودگی است. اما برخلاف بقیه، کنترل آلودگی نوری بسیار آسان است و آلمان در این زمینه پیشرو است.

در صورت تصویب قانون جدید، تله های سبک حشرات ممنوع خواهد بود و نورافکن ها نمی توانند شب ها کار کنند. حشره کش های مضر و قاتلان علف های هرز نیز در برخی مناطق غیرقانونی اعلام می شوند.

0 نظر

ارسال نظر