شعار هفته هوای پاک


شعار هفته هوای پاک

شعار هفته هوای پاک

شعار هفته هوای پاک اعلام شد: هوای پاک ،تعهد مسئولان و مشارکت مردم

🔹 امسال روز هوای پاک با شعار هوای پاک، تعهد مسئولان، مشارکت مردم نامگذاری شده است.

🔹 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  ۲۹ دی ماه در تقویم ایران روز هوای پاک نام گذاری شده است.

روز هوای پاک اجازه می دهد تا افراد و جوامع در سراسر کشور، نسبت به مجموعه اقدامات ایجاد هوای پاک، مشارکت و همراهی بیشتری برعهده گیرند.

🔹 البته با توجه به اهمیت موضوع در ایران هفته هوای پاک داریم و هر روز یک شعار برای آن در نظر گرفته می شود.

که امسال جمعه ۲۶ دی «روز آموزش و هوای پاک»، شنبه ۲۷ دی «روز صنعت و هوای پاک»، یکشنبه ۲۸ دی «روز طبیعت و هوای پاک»، دوشنبه ۲۹ دی «روز قانون و هوای پاک»، سه شنبه ۳۰ دی «روز مدیریت منابع آلاینده و هوای پاک»، چهارشنبه یکم بهمن ماه روز «مشارکت مردمی و هوای پاک» و پنجشنبه دوم بهمن روز «تعهد مسوولان و هوای پاک» نامگذاری شده است.

0 نظر

ارسال نظر