کانال های خورشیدی تبخیر را کاهش می دهند


کانال های خورشیدی تبخیر را کاهش می دهند

کانال های خورشیدی تبخیر را کاهش می دهند

 

کانال های خورشیدی تبخیر را کاهش می دهند، برق تولید می کنند و راهی هوشمندانه برای استفاده از فضا هستند!

از مدت ها پیش سوخت های فسیلی منبع اصلی انرژی در هند بوده است، اما ایده های درخشان مانند این ایده در سال های اخیر برای نوآوری در انرژی های تجدیدپذیر مطرح شده است.

انرژی خورشیدی انرژی پاک تولید می کند اما معمولاً فضای زیادی را اشغال می کند. با پوشاندن کانال های آبیاری با صفحات خورشیدی، انرژی پاک نه تنها از فضای استفاده نشده جمع می شود، بلکه با جلوگیری از تبخیر آب باعث صرفه جویی در منابع آب می شود و کانال باعث خنک شدن صفحات می شود.

این نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در گجرات هند، بیش از ۲ مایل با ۳۳۰۰۰ صفحه پنل دارد. تخمین زده شده است که تقریباً ۴۰ هکتار در زمین صرفه جویی کرده و از تبخیر ۹۰ میلیون لیتر آب در سال جلوگیری می کند. هند همزمان چندین مسئله را حل می کند تا انرژی پایدار را به سطح بعدی برساند!👌

 

0 نظر

ارسال نظر