تنوع زیستی


تنوع زیستی

تنوع زیستی

هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و غذایی که می‌خوریم به تنوع زیستی وابسته است.

در این ویدیو،  تنوع زیستی و چرخه ارتباط منابع حیاتی با زبان ساده تشریح می‌شود.

حفظ تنوع زیستی از اصلی ترین اصول مراقبت از محیط زیست است.

0 نظر

ارسال نظر