تاثیر صنعت مد بر روی محیط زیست


تاثیر صنعت مد بر روی محیط زیست

تاثیر صنعت مد بر روی محیط زیست

تاثیر صنعت مد بر روی محیط زیست یک اتفاق فاجعه آمیز است. بعد از صنعت نفت, صنعت مد دومین صنعت آلوده کننده محیط زیست در جهان محسوب میشود. آسیب های صنعت مد بر روی محیط زیست روز به روز در حال گسترش است و این به دلیل رشد فزاینده صنعت مد میباشد.

اما جهت کاهش اثرات نامطلوب صنعت مد بر روی محیط زیست, راه حل هایی وجود دارد.

اولین راه آگاه کردن مردم جهت تغییر در این صنعت است.

بیش از ۸۰۰۰ ماده شیمیایی مضر در صنعت مد استفاده میشود و این قضیه این صنعت را به یکی از آلوده ترین صنعت های دنیا تبدیل کرده است.

۷۰ درصد مقدار کربن منتشر شده در جهان نیز از تولید پوشاک به وجود می آيد. با تمام این اوصاف متاسفانه سالانه مقدار بسیار زیادی لباس در اقصا نقاط جهان دور انداخته میشود که این قضیه به محیط زیست صدمات زیادی را وارد میکند.

0 نظر

ارسال نظر