دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی


دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی

دستگاه تصفیه فاضلاب خانگی

 

فاضلاب چیست؟

فاضلاب هر آبی است که در اثر استفاده انسان آلوده شده باشد. فاضلاب , آب استفاده شده از هر ترکیبی از فعالیتهای خانگی ، صنعتی ، تجاری یا کشاورزی ، رواناب سطحی یا طوفان و هرگونه ورودی فاضلاب یا نفوذ فاضلاب است.

بنابراین ، فاضلاب محصول جانبی فعالیتهای خانگی ، صنعتی ، تجاری یا کشاورزی است. خصوصیات فاضلاب بسته به منبع متفاوت است.

 

انواع فاضلاب :

  • فاضلاب خانگی
  • فاضلاب شهری جوامع
  • فاضلاب صنعتی

فاضلاب می تواند حاوی آلاینده های فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی باشد.

خانوارها ممکن است از توالت فرنگی ، ظرفشویی ، ماشین ظرفشویی ، ماشین لباسشویی ، وان حمام و دوش فاضلاب تولید کنند.

خانوارهایی که از توالت ایرانی استفاده می کنند نسبت به خانه هایی که از توالت فرنگی استفاده می کنند ، فاضلاب کمتری تولید می کنند.

فاضلاب ممکن است در فاضلاب بهداشتی منتقل شود که فقط فاضلاب را منتقل می کند. متناوباً ، فاضلاب را می توان در یک فاضلاب ترکیبی منتقل کرد که هم رواناب فاضلاب و فاضلاب را انتقال می دهد و هم فاضلاب صنعتی را نیز انتقال می دهد.

پس از تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب ، فاضلاب تصفیه شده (پساب نیز نامیده می شود) به یک قسمت آب گیرنده تخلیه می شود. در صورت استفاده از پسماند تصفیه شده برای منظور دیگر ، "استفاده مجدد از فاضلاب" و "احیای آب" اعمال می شود.

فاضلاب هایی که بدون تصفیه مناسب به محیط زیست تخلیه می شوند می توانند باعث آلودگی آب شوند.

در کشورهای در حال توسعه و در مناطق روستایی با تراکم کم جمعیت ، فاضلاب اغلب توسط سیستم های بهداشتی مختلف در محل تصفیه می شود و در فاضلاب منتقل نمی شود.

این سیستم ها شامل مخازن سپتیک متصل به مزارع تخلیه ، سیستم های فاضلاب در محل (OSS) ، سیستم های ورمی فیلتر و بسیاری موارد دیگر است.

در این فیلم خانواده ایی در هلند را مشاهده میکنید که با وجود اینکه هلند مشکل کم آبی ندارد, ولی این خانواده به ارزش ویژه آب آگاه هستند. به همین دلیل آنها فاضلاب خانگی شان را بازیافت میکنند.

جهت اطلاع از نحوه ی چگونگی تصفیه فاضلاب خانگی این خانواده, حتما فیلم را مشاهده نمایید.

 

0 نظر

ارسال نظر