آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی


آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی

و باز هم آلودگی هوا و تبعات آن

 

هوایی که تنفس می کنیم به معنای واقعی کلمه ما را می کشد!

 

گزارش جدید هاروارد و دانشگاه کالج لندن نشان داده است که آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی مسئول مرگ یک نفر از هر ۵ نفر در جهان است.

در سال ۲۰۱۸، بیش از ۸ میلیون نفر در اثر آلودگی سوخت های فسیلی جان خود را از دست دادند، که به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه تصور می شد، بود.

اگر می خواهیم از مرگ زودرس و غیرضروری سالانه میلیون ها نفر جلوگیری کنیم، باید اقدام کنیم.

این به معنای مطالبه از دولت ها برای خلع سوخت های فسیلی، پایان دادن به یارانه های شرکت های سوخت فسیلی، حذف کامل استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه گذاری در انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ایجاد انتقال مناسب برای کارگران استخراج، و تضمین عدالت برای جوامع رنگی است که برای دهه ها، بیش از حد متناسب تحت تأثیر قرار گرفته اند.

0 نظر

ارسال نظر