نی های پلاستیکی


نی های پلاستیکی

نی های پلاستیکی

نی های پلاستیکی یکی از ۱۰ موردی است که سواحل را آلوده کرده است.

 ولی آیا نی جزء پلاستیک هایی است که نمیتوان از زندگی حذفشان کرد؟

یادمان باشد نی های پلاستیکی بیش از ۲۰۰ سال طول میکشد تا تجزیه شوند !!

طبیعت را به نسل بعد هدیه دهیم .

0 نظر

ارسال نظر