کارخانه شیرینی سازی !


کارخانه شیرینی سازی !

کارخانه شیرینی سازی در ژاپن

 

آیا اگر به شما بگویند این مکان یک کارخانه شیرینی سازی است ذهن شما را به باد خواهد داد؟ 🤯

 

در سال ۲۰۱۵ La Collina در استان شیگای ژاپن افتتاح شد، و این نام در ایتالیایی به معنی "تپه" است که به نظر می رسد کاملاً مناسب این طراحی است!
 

0 نظر

ارسال نظر