بحران جدی زیست محیطی


 بحران جدی زیست محیطی

 بحران جدی زیست محیطی

 

کی میشود فکری به حال بطری های پلاستیکی کنیم ؟
 

بطری های پلاستیکی و ظرف های شیشه ای، قوطی ها و کارتن ها در ابعاد گسترده ایی در جهان به فروش میرسند ، با این وجود هنوز هیچ اقدامی جهت کنترل و  بازداری از تولید بیشتر آنها انجام نشده است .

با توجه به تحقیقات انجام شده در این مورد، در سراسر جهان مردم هر ساله تعداد زیادی بطری های پلاستیکی و ظروف شیشه ای، قوطی ها و کارتن ها را استفاده می کنند.

تولید و انباشه شدن بی شمار بطری ها و مواد پلاستیکی همواره افزایش نگرانی ها را به همراه داشته است. چراکه انباشت این مواد تاثیرات مخرب و ویران کننده ای بر روی انسان و محیط زیست خواهد گذاشت.

در سال ۲۰۱۷، طی تحقیقاتی مشخص شد که در هر دقیقه در سراسر جهان ۱ میلیون بطری پلاستیکی خریداری می شود.  پیش بینی میشود که این رقم تا سال ۲۰۲۱ با ۲۰ درصد افزایش داشته باشد که این مساله بحران جدی زیست محیطی برای ما به همراه خواهد داشت.
 

0 نظر

ارسال نظر