آب گرفتگی شهرها و معابر


آب گرفتگی شهرها و معابر

آب گرفتگی شهرها و معابر از کجاست؟


زیر ساخت‌های‌ نامناسب و کم لطفی مردمی که زباله‌ها را در کانال‌ها می‌ریزند از علل آب گرفتگی معابر میباشد. در این صورت هنگام بارندگی برخی نقاط شهر دچار آب‌گرفتگی می‌شوند.

حتی وجود پنج خودرو مکنده و رفع‌کننده انسداد نیز جهت رفع این آبگرفتگی ها کافی نیست.‎

پاکبانان برای حل مشکل آبگرفتگی معابر از جان مایه می‌گذارند.

☑️ زباله نریزیم؛ نه در کانال آب، نه سطح شهر و نه در طبیعت ...

0 نظر

ارسال نظر