آغاز اصلاح ساختار مدیریت منابع آب ایران


 آغاز اصلاح ساختار مدیریت منابع آب ایران

⭕️ آغاز اصلاح ساختار مدیریت منابع آب ایران 

 

🔴 فدرالیسم آبی/ 2 هفته دیگر روسای 9 حوضه آبریز ایران معرفی می‌شوند.

 

🔹ساختار مدیریت منابع ایران، با عبور از تقسیمات استانی، به حوضه‌های آبریز تقسیم و عملا نوعی فدرالیسم در این حوزه حاکم می‌شود.

0 نظر

ارسال نظر