مبارزه با تغییرات آب و هوایی


 مبارزه با تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی

 

محافظت از جنگل هایی که هنوز پابرجا هستند بهترین فرصت مبارزه با تغییرات آب و هوایی است! 


اگرچه کاشت درخت برای حذف CO2 از جو بسیار مناسب است، اما طبق مطالعات اخیر، چندین دهه طول می کشد تا درختان تازه کاشته شده تفاوت اساسی ایجاد کنند.


یک درخت قدیمی ۳ برابر کربن دی اکسید بیشتری جذب می کند!


بیایید نگاه دقیق تری به این موضوع بیندازیم که چرا ما باید از جنگل های خود برای محافظت از بهترین شرایط جلوگیری از تغییر شدید آب و هوا محافظت کنیم!

0 نظر

ارسال نظر