هشدار دانشمندان: تا پایان قرن بیست و یکم سطح آب دریای خزر 9 تا 18 متر کاهش می یابد.


هشدار دانشمندان: تا پایان قرن بیست و یکم سطح آب دریای خزر 9 تا 18 متر کاهش می یابد.

کاهش سطح دریای خزر

بر اساس گزارش منتشر شده توسط تیم مشترک  تحقیقاتی کشورهای آلمان و هلند اعلام گردید سطح آب دریای خزر تا سال 2100 میلادی، 9 تا 18 متر کاهش خواهد یافت. این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای در رابطه با ثبات در عرصه زیست محیطی  ، اقتصادی و سیاسی منطقه ساحلی دریای خزر خواهد شد.

نتیجه پژوهشهای این تیم که در مجله Nature Communications Earth & Environment به چاپ رسیده است بیان می دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نگران افزایش سطح آب دریاها هستند.

ولی در دریای خزر بدلیل تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین تبخیر از سطح دریای خزر افزایش يافته و آب رودخانه هایی مانند ولگا و اورال پاسخگوی این حجم از تبخیر نخواهند بود و در نتیجه با کاهش ارتفاع سطح آب مواجه هستیم . این رخداد زندگی بیش از 100 میلیون نفر ساکن منطقه دریای خزر را با شرایط بسیار بغرنجی مواجه خواهد کرد. 
شایان ذکر است که خزر، بزرگترین دریاچه به مساحت 371 هزار کیلومتر مربع است. اما با گذشت زمان هر سال مساحت آن کمتر و کمتر می شود.

از دهه 1990، سطح دریای خزر سالانه چند سانتیمتر کاهش یافته است. مطابق با مدلی که محققان آلمانی ارائه کرده اند، کاهش سطح دریای خزر تا سال 2100 میلادی در محدوده 9 تا 18 متر خواهد بود و مساحت آن از 23 تا 34 درصد کاهش خواهد یافت.

این بدین مفهوم است که ساحل شمالی ،قسمت جنوب شرقی در ترکمنستان و سواحل میانی و جنوبی  با عقب نشینی سطح آب مواجه خواهند شد.

کاهش سطح آب دریای خزر باعث بروز مسائل دیگر و از جمله تشدید شرایط وخیم‌تر برای گونه های جانوری و گیاهی خواهد شد. کاهش آب دریای خزر  می تواند در اکوسیستم بی نظیر خزر و پرندگان مهاجر و فک‌ها که فرزندان خود را در ساحل شمالی دریای خزر پرورش می دهند تأثیر جدی بگذارد.

لزوم برخورد جدی دولت ها و مردم منطقه حاشیه دریای خزر ،با این پدیده و هشیاری از مخاطرات و فاجعه زیست محیطی که منطقه را تهدید می کند, امری است که عزم ملی تمامی مردم منطقه را برای حفظ دریای خزر و حساسیت افکار عمومی را در عرصه جهانی به یاری می طلبد.

0 نظر

ارسال نظر