سموم دفع آفات


سموم دفع آفات

 

64٪ از زمین های کشاورزی جهانی در معرض خطر آلودگی سموم دفع آفات است؟

طی مطالعه ایی که در Nature Geoscience منتشر شده است ، یک مدل جهانی برای تهیه نقشه خطر آلودگی ناشی از 92 ماده شیمیایی معمولاً در سموم کشاورزی در 168 کشور تولید شد.

این مطالعه خطراتی برای خاک ، جو و آبهای سطحی و زیرزمینی را بررسی کرد.

این نقشه همچنین نشان داد که آسیا بزرگترین مناطق خشکی را در معرض خطر بالای آلودگی قرار داده است. چین ، ژاپن ، مالزی و فیلیپین در معرض بالاترین خطر قرار دارند. برخی از این مناطق کشورهایی با عنوان "کاسه غذا" محسوب می شوند که بخش عمده ای از جمعیت جهان را تغذیه می کنند.

دانشیار پژوهشی دانشگاه سیدنی و نویسنده اصلی این تحقیق ، دکتر فیونا تانگ ، گفت: استفاده گسترده از سموم دفع آفات در کشاورزی - ضمن افزایش بهره وری - می تواند پیامدهای بالقوه ای برای محیط زیست ، سلامت انسان و حیوانات داشته باشد.

دکتر تانگ گفت: "مطالعه ما نشان داده است که 64 درصد از اراضی قابل کشت جهان در معرض آلودگی سموم دفع آفات است. این مساله مهم است زیرا در ادبیات علمی گسترده تر مشخص شده است که آلودگی آفت کش ها می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد.

سموم دفع آفات می توانند از طریق رواناب و نفوذ به آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی منتقل شوند و باعث آلودگی اجسام آب شوند و در نتیجه از قابلیت استفاده از منابع آب کاسته شود.

 

مناطق کم آب


دکتر تانگ گفت: "در سطح جهانی ، کار ما نشان می دهد که 34 درصد از مناطق پر خطر در مناطق با تنوع بالا ، 19 درصد در کشورهای با درآمد کم و متوسط پایین و پنج درصد در مناطق کم آب قرار دارند."

این نگرانی وجود دارد که استفاده بیش از حد از سموم دفع آفات موجبات تعادل ، بی ثباتی اکوسیستم ها و پایین آمدن کیفیت منابع آبی که انسان و حیوان برای زنده ماندن به آن اعتماد می کنند را کاهش دهد.

 

چشم انداز آینده

انتظار می رود با نزدیک شدن جمعیت جهانی به 5/8 میلیارد در سال 2030 ، استفاده از سموم دفع آفات جهانی افزایش یابد.

دانشیار مگی گفت: "در آب و هوای گرمتر ، با افزایش جمعیت جهانی ، انتظار می رود که برای جلوگیری از افزایش احتمالی حمله آفات و تغذیه افراد ، استفاده از سموم دفع آفات افزایش یابد."

دکتر تانگ گفت: اگرچه محافظت از تولید مواد غذایی برای رشد انسانی ضروری است ، اما کاهش آلودگی سموم دفع آفات برای محافظت از تنوع زیستی که سلامت و عملکرد خاک را حفظ می کند و به منظور تأمین امنیت غذایی بسیار مهم است.

پروفسور الکس مک براتنی ، مدیر انستیتوی کشاورزی سیدنی در دانشگاه سیدنی ، گفت: "این مطالعه نشان می دهد که برای شناسایی روندها به منظور کنترل و کاهش خطرات ناشی از سموم دفع آفات ، نظارت دقیق بر بقایای آن به صورت سالانه ضروری است.."

محققان میگویند: "ما یک استراتژی جهانی را برای انتقال به سمت یک مدل کشاورزی پایدار و جهانی توصیه می کنیم که باعث کاهش هدر رفتن مواد غذایی در عین کاهش استفاده از سموم دفع آفات شود."
 

0 نظر

ارسال نظر