اخبار رزین و حلال ,‌اخبار اسیدشویی ,‌اخبار پالایشگاه ها , اخبار تصفیه آب و پساب,‌اخبار محیط زیست


آیا میدانید جهت کشف جهش کرونا, آزمایش فاضلاب شهری انجام میشود ؟

آیا میدانید جهت کشف جهش کرونا, آزمایش فاضلاب شهری انجام میشود ؟

کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا از تمامی کشورهای این اتحادیه خواست که به منظور مقابله بهتر با پاندمی کرونا دوبار در هفته فاضلاب شهرها و مناطق بزرگ را آزمایش کنند. این پروژه در آلمان از سال گذشته آغاز شده است.

تغییرات آب و هوایی / تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوایی / تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوایی غالباً به عنوان پیش بینی مدلهای پیچیده رایانه ای بیان می شود. اما مبنای علمی تغییرات آب و هوایی بسیار گسترده تر است و مدل ها در واقع تنها بخشی از آن هستند (و برای آنچه ارزش دارد ، به طرز شگفت انگیزی دقیق هستند).