مواد شیمیایی دیگ های بخار

فروش مواد شیمیایی دیگ های بخار
فروش مواد شیمیایی دیگ های بخار

تصفیه آب بویلر

 

مواد شیمیایی مصرفی در دیگ های بخار به منظور کاهش خطرات ناشی از بروز خوردگی و رسوب شامل مواد بازدارنده خوردگی و رسوب ، اکسیژن زداها ، قلیایی کننده ها و افزودنی های سیستم کندانس می شود.

بازدارنده های خوردگی و رسوب :

شرکت فرآیند انرژی رنج وسیعی از بازدارنده های خوردگی و رسوب  را برای استفاده در دیگ های بخار با فشار پایین تا متوسط عرضه می کند. این مواد ضمن ممانعت از تشکیل رسوبات معدنی مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم ، سیلیس ، آهن و غیره از ایجاد خوردگی در دیگ بخار جلوگیری می کند.

 

اکسیژن زدا :

محصولات اکسیژن زدای شرکت فرآیند انرژی ترکیباتی بر پایه سولفیت کاتالیز شده و برخی ترکیبات معدنی دیگر  است که با اکسیژن محلول در آب دیگ های بخار به سرعت واکنش داده و قابلیت بسیار عالی در حذف اکسیژن محلول دارد.

 

بازدارنده های خوردگی فرآیند اسیدشویی

 

محصولاتی که در رده تصفیه آب و پساب قرار دارند را در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید:

تصفیه آب و پساب

 

 

https://b2n.ir/h26089

https://bit.ly/3hb1mr5