اسکیمر نفتی مکشی

فروش اسکیمر نفتی مکشی / قیمت اسکیمر نفتی مکشی
فروش اسکیمر نفتی مکشی / قیمت اسکیمر نفتی مکشی

اسکیمر نفتی

 

اسکیمر نفتی مکشی آب های کم عمق به عنوان یک تجهیز محکم و سبک است و در آب های کم عمق یا مناطقی که استفاده از اسکیمر های بزرگ غیر ممکن است مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکیمر نفت مکشی آب های کم عمق ، مجهز به هد مکشی شناور آزاد است که تا حدود 30 تن در ساعت را با توجه به نوع پمپ/نفت و ویسکوزیته توان بازیابی دارد.

اسکیمر مکشی نوع خاصی از هد مکشی Wier  با وزن سبک است که می تواند به هر نوع پمپ مکش یا واحد خلا پرتابل متصل شود. قابلیت مانور آن بالا و به سادگی قابل استفاده است و شکل مسطح این نوع اسکیمر باعث می شود تا در مناطقی که دسترسی به آن سخت است مانند زیر اسکله ها و اطراف اسکله ها قابل استفاده باشد .

سر اسکیمر امکان می دهد که تاعمق 7 سانتی متری آب بتواند عمل نماید .

وزن سبک اسکیمر نفتی مکشی باعث می شود که اسکیمر مکشی نفت آب های کم عمق، به طور مشخص برای تمیزکردن ساحل ، عملیات ساحلی ، اطراف اسکله ها ، اسکله ها و همچنین در دریاچه ها ، حوضچه ، بنادر، لنگرگاه، رودخانه ها و آب های درون شهر مورد استفاده قرار گیرد.

 

سایر محصولاتی که در رده تجهیزات و مواد مصرفی رفع آلودگی نفتی قرار دارند را در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید:

تجهیزات و مواد مصرفی رفع آلودگی نفتی

 

https://b2n.ir/a10730

https://bit.ly/3f3yj5V