تیو اوره

فروش تیو اوره / قیمت تیو اوره
فروش تیو اوره / قیمت تیو اوره

 تیو اوره یک کریستال سفید رنگ با فرمول شیمیایی CH4N2S  می باشد. این ماده را با نام های تیوکابامید و سولفواوره نیز می شناسند. حلالیت آن در آب در دمای محیط حدود 137 mg/lit است.‍

 

 

کاربردهای تیو اوره:

 

از کاربردهای تیو اوره می توان به عنوان قارچ کش ، علف کش و عامل جلوگیری از رشد باکتری های شوره ساز در کشاورزی اشاره کرد. همچنین مجاورت آن با میوه های نارس باعث رسیدن آنها می شود. در صنایع تولید فلزات همچون مس،صنایع رنگ ،دارو ، لاستیک و کاغذ نیز کاربرد هایی دارد.

طبق نظر کارشناسان برای انسان مضر بوده و اختلالاتی را به همراه دارد که از جمله آن می توان از گواتر ، سرطان  و انواع آلرژی ها نام برد.

از دیگر کاربردهای آن استفاده به عنوان عامل بازدارنده خوردگی با غلظت های خاص در فلزاتی چون مس می باشد. برخی تحقیقات حاکی از استفاده از ترکیبات دارای نیتروژن در زمینه بازدارندگی خوردگی می باشد که عمده آن ها بروی دو گروه تیواوره و کینون ها است.

در آزمایش های صورت گرفته محققان دریافتند که دسته تیو اوره بازدارندگی خوبی در برابر خوردگی مس دارد. البته بازدارندگی نمک های مختلف تیو اوره در شرایط مختلف متفاوت است.

برای مثال در بین تیو اوره(TU)،دی فنیل تیواوره(DPTU)،فنیل تیواوره(PTU)،اتیلن تیواوره(ETU)؛بالاترین نرخ بازدارندگی را ETU دارد و PTU کم ترین مقدار بازدارندگی را داراست که این اختلاف احتمالا به دلیل وجود اثر استری گروه فنل است.

زمانی که یون های هالید حضور داشته باشند اثر بازدارندگی تیو اوره به خاطر میل بیشتر مس برای ترکیب با هالیدها کاهش می یابد و قوی ترین پیوند مس با هالید با آزادترین یون یدید رخ می دهد. (این مساله با نتایج به دست آمده از کریستال گرافی با دستگاه X-Ray  والکتروشیمی نیز ثابت شده است.)

مکانیزم بازدارندگی خوردگی تیو اوره هنوز به شکل کامل روشن نیست, با این وجود مطالعات زیادی بر روی ترکیبات تیو اوره ها از طریق کریستالوگرافی و الکترو شیمی بر روی نمونه های خشک و آبدار آن ها انجام شده است. و به خوبی ثابت شد که تیو اوره به صورت فرمامیدین دی سولفات روی سطح مس می نشیند و غلظت های بالای آن خود باعث خوردگی می شود.

بازدارنده خوردگی تیو اوره نسبت به سایر بازدارنده های پایه آمین در محیط های اسیدی بهتر عمل می کند. این بازدارنده به طور همزمان و در هر دو منطقه آندی و کاتدی عمل می کند. ترکیبات گوگردی مانند تیوره بازدارنده بسیار موثری برای فولاد در شرایط اسیدی هستند.

 

محصولاتی که در رده اسیدشویی شیمیایی خطوط و تجهیزات فرایندی قرار دارند را در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید:

رده اسیدشویی شیمیایی خطوط و تجهیزات فرایندی

 

 

https://b2n.ir/p40499

https://bit.ly/2PZm8hZ